139. Het Groen Lint: een 30 km-lange groene zone rond de stad.

Omschrijving

Het Groen Lint bestaat uit 3 pilootprojecten. 1. Park Nieuwe Koers en fietspad Nieuwe Koers, incl. Astropolis. 2. De Tuinen van Stene 3. Geuzenbos-Keignaert. En radiaal op het Groen Lint wordt de Groene 62 geoptimaliseerd als fietspad door de aanleg van een nieuw pad op het historische tracé.

Status

In uitvoering

Update 1 april 2018

1a. Uitgevoerd - inhuldiging was op 04 maart 2018

1b. Aangekocht, studie beëindigd, vergunning verleend, start uitvoeringswerken op

07 mei 2018.

2. Bouwvergunning verleend, uitvoering gestart november 2017

3. Werken nog niet opgestart wegens procedure bij raad van vergunningsbetwisting.  Beheerplan afgerond, voorgelegd ter goedkeuring bij ANB (mei 2017).