143. We blijven de administratie vereenvoudigen.

Omschrijving

Er wordt blijvend gewerkt aan digitalisering en administratieve vereenvoudiging in functie van een efficiënte dienstverlening.

Status

In uitvoering

Update 1 april 2018

Administratieve vereenvoudiging is een continu proces. Administratieve vereenvoudiging en digitalisering gaan hand in hand. Processen worden dus ook tegen het licht van de nieuwe technologie gehouden. We spreken hier zowel over de interne processen als de contacten met de burger.
We bereikten reeds enkele belangrijke mijlpalen:
- de opmaak en behandeling van college- en gemeenteraadsdossiers en alle financiële procedures verlopen digitaal en dus snel en transparant,
- er werd een digitaal tekenplatform gelanceerd,
- de stad ontwikkelde een open data platform waarbij op een gestructureerde manier gegevens aangeboden worden aan de burger. Hierdoor kan de creatieve burger of ondernemer aan de slag voor de uitbouw van mogelijk Apps of andere toepassingen.
- Verdere uitbouw en promotie van het digitaal loket en het werken op afspraak
- Via het intern organisatiebeheersingssysteem worden specifieke processen doorgelicht en geoptimaliseerd.