Aanbod voor chronisch zieken door Dienst Maatschappelijk Werk

Hoofdthemas

De Dienst Maatschappelijk Werk , kan een grote steun betekenen voor mensen die geconfronteerd worden met een chronische aandoening in de thuissituatie.

 • De zoektocht naar de juiste zorg of opvang
 • Informatie geven en ondersteuning bij het aanvragen van mogelijke tegemoetkomingen (zoals zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, tegemoetkomingen FOD/ zorgbudget voor ouderen met een zorgnood, ...)
 • Ondersteuning bij het aanvragen van sociale of fiscale voordelen (par­keerkaart, …)
 • Aanvragen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), voor  tegemoetkomingen voor hulpmiddelen, woning- en autoaanpassingen, een persoonsvolgend budget, aangepaste begeleiding thuis of zorg in voorzieningen. De handicap moet vastgesteld zijn voor de leeftijd van 65 jaar.
 • Organisatie van thuiszorg, gezins­hulp, …

Voor Wie

 • personen die getroffen zijn door een chronische aandoening
 • en hun mantelzorgers
 • alle leeftijden
 • alle aandoeningen

Contactvormen: 

 • telefonisch
 • via e-mail of website
 • op kantoor
 • huisbezoeken (bij verplaatsingsproblemen)

Deze hulpverlening is gratis.

Contactpunten DMW

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.