Aanbod voor mantelzorgers door Dienst Maatschappelijk Werk

Hoofdthemas

De Dienst Maatschappelijk Werk kan een grote steun betekenen voor mantel­zorgers en voor de persoon waarvoor ze zorgen. 
DMW biedt hulp bij

  • de zoektocht naar de juiste zorg of opvang
  • ondersteuning en begeleiding van mantelzorgers in minder evidente thuiszorgsituaties
  • ondersteuning bij het aanvragen van sociale voordelen (zoals par­keerkaart, sociaal telefoontarief,…)
  • ondersteuning bij het aanvragen van de tegemoetkomingen (zoals zorgbudgetten binnen de Vlaamse Sociale Bescherming, tegemoetkomingen bij de FOD Sociale Zekerheid)
  • aanvragen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
  • organisatie van thuiszorg, gezins­hulp, vervoer…
  • mantelzorg in combinatie met werk
  • federale erkenning mantelzorg

Deze dienstverlening is gratis.

Contactpunten DMW

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.