Aanbod voor personen met dementie door Dienst Maatschappelijk Werk

Hoofdthemas

Het aanbod van een Dienst Maatschappelijk Werk, bij personen met dementie en hun mantelzorgers:

 1. Vraagverheldering
  De maatschappelijk werker biedt ondersteuning bij het oriënteren van hulp- en zorgvragen van personen met dementie en mantelzorgers op basis van vraagverheldering en vraagverduidelijking of leidt de persoon met dementie en zijn mantelzorger naar de georganiseerde thuiszorg toe.  
 2. Zorgbegeleiding
  De maatschappelijk werker biedt de mogelijkheid tot langdurige begeleiding en ondersteuning, waarbij in elke fase van het  zorgtraject een beroep kan gedaan worden op een professionele zorgbegeleider.   Zorgbegeleiding is het volledige pakket van hulpverlening in de thuiszorg. Het proces vertrekt vanuit de situatie van het cliëntsysteem. De maatschappelijk werker is voor de persoon met dementie en zijn mantelzorger het vaste aanspreekpunt voor informatie en advies in de thuiszorg. Samen met de persoon met dementie en zijn mantelzorger gaat de maatschappelijk werker op weg naar zorg op maat, zodat de persoon met dementie zo lang mogelijk op een comfortabele manier kan thuis blijven wonen. De maatschappelijk werker helpt zoeken naar een evenwicht tussen wat wenselijk en wat haalbaar is. De maatschappelijk werker helpt creatief denken, om te voorkomen dat de mantelzorger overbelast geraakt.
 3. Toeleiden naar diagnose en informatie over dementie
  Maatschappelijk werkers/ ergotherapeuten stellen vast dat diagnose en duidelijkheid over de  ziekte (en het verloop) van groot belang is voor de persoon met dementie en de mantelzorgers. Daarom vinden we het belangrijk de cliënt en de mantelzorger op weg te helpen naar het stellen van de diagnose, in overleg met de behandelende arts. Na de diagnose blijft de persoon vaak achter met vele vragen maar ook daarvoor kunnen ze terecht bij DMW, onze ergotherapeuten bieden psycho-educatie.
 4. Informatie geven en toeleiden naar hulpaanbod bij thuiszorg
  Maatschappelijk werkers informeren over alle mogelijke thuiszorgdiensten, dit op maat van de cliëntsituatie. Indien gewenst kan op de maatschappelijk werker beroep gedaan worden om de hulp ook op te starten. Het kan gaan over: gezinszorg, poetshulp, oppashulp, thuisverpleging, klusjeshulp, ergotherapeutisch advies en begeleiding, personen alarmtoestel, dagcentrum en kortverblijf, …  
 5. Coördinatie thuiszorg bij dementie
  Als er verschillende diensten aan huis komen is het soms noodzakelijk onderlinge afspraken te maken. De maatschappelijk werker kan hulp bieden in het afstemmen van de thuiszorg.   Samen met de cliënt en de mantelzorgers wordt gezocht naar de meest passende oplossing.  De maatschappelijk werker kan hiervoor een duidelijk aanspreekpunt zijn. Indien nodig wordt er een overleg georganiseerd met de hulpverleners, de cliënt en de mantelzorgers.  
 6. Financiële tegemoetkomingen
  Door informatie, advies, ondersteuning en bemiddeling stelt de maatschappelijk werker de cliënt en zijn mantelzorger in staat hun rechten maximaal uit te putten en maximaal toegang te hebben tot zorg. De maatschappelijk werker is de wegwijzer naar de gepaste financiële tegemoetkomingen en mogelijke voordelen, en bemiddelt waar nodig.
 7. Zelfzorgvermogen evalueren
  De diensten maatschappelijk werk zijn gemachtigd indicatiesteller voor de toekenning van het Zorgbudget voor Zwaar Zorgbehoevenden van de Vlaamse Sociale Bescherming en het VAPH  
 8. Toeleiden naar hulpmiddelen
  De ergotherapeut binnen DMW zorgt ervoor dat de cliënt en de mantelzorger over de gepaste hulpmiddelen kunnen beschikken. Er is een aanbod specifiek voor personen met dementie. Naast de toeleiding naar de hulpmiddelen kan er ook ondersteuning geboden worden om de hulpmiddelen samen uit te testen.   
 9. Psychosociale ondersteuning
  De maatschappelijk werker biedt een luisterend oor om het verhaal en de ervaringen van de cliënt en zijn mantelzorger te beluisteren en stil te staan hoe zij omgaan met hun situatie. De maatschappelijk werker zal ook de cliënt en de mantelzorger ondersteunen specifiek op vlak van dementie en bespreken wat er op langere termijn nodig is op maat van de cliëntsituatie.

Contactpunten DMW

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.