Aanplantingen

Hoofdthemas

De aanplanting van bomen en struiken op percelen wordt geregeld door verkavelingsvoorschriften of door een goedgekeurd Bijzonder Plan van Aanleg.

Wenst u een houten afsluiting te plaatsen, dan moet u advies vragen bij de dienst Stedenbouwkundige Vergunningen, kantoor 327.