Aanvraag stage in het stedelijk onderwijs

Hoofdthemas

Procedure voor een aanvraag tot stage :

  1. De school of de stagiair vragen aan de directeur de toelating om stage te lopen via een mailbericht naar conservatorium@soo.be of kunstacademie@soo.be, meld hierbij alle gegevens van de stagiair/al jouw gegevens, doe dit zeker tijdig.
  2. Bij toelating van de directie, vraag je de stage aan via het invulformulier ‘Stage in het Stedelijk Deeltijds Kunstonderwijs Oostende’. Download onderaan het uit te printen formulier.
  3. Vul het formulier ‘Stage’ in. Mail uw aanvraag door naar conservatorium@soo.be of kunstacademie@soo.be en vraag een afspraak met de directeur. De directeur zal je tijdens het eerste kennismakingsgesprek de nodige afspraken maken en het artistiek pedagogisch project overhandigen en bespreken, samen met een werkpostfiche en een noodplan. Je wordt gevraagd dit voor akkoord en/of voor ontvangst te ondertekenen. Meteen ondertekent de directeur ook het invulformulier voor je stage. Daarna stuur je dit formulier via mail naar de dienst Onderwijs (onderwijs@oostende.be).

Doe dit tijdig! Dit is tenminste 3 weken voor de aanvang van je stage. Wil je het artistiek pedagogisch project zelf digitaal raadplegen, bekijk het dan op onze website onderwijs aan zee.

  1. Bij elke eerste aanvraag voor een stage als leerkracht vanuit een hogeschool of een stage in een betrekking van administratieve medewerker of IT-medewerker vanuit het secundair onderwijs is er geen attest van de arbeidsgeneesheer vereist. Hieronder kan je de desbetreffende werkpostfiche downloaden.
  2. De stagiair spreekt dus vooraf de stage met de betrokken schooldirectie af, maar de stage kan slechts aanvangen nadat de stagiair de goedkeuring voor deze stageperiode van de dienst Onderwijs heeft ontvangen. Deze goedkeuring wordt doorgestuurd aan de betrokkene en aan de directie van de school waar de stage wordt gelopen.
  3. Bij de aanvang van elke stage zal de schooldirectie of de stagementor instaan voor een gepast onthaal van de stagiair.