Aanvraag stage in het stedelijk onderwijs

Hoofdthemas

Procedure voor een aanvraag tot stage :

 1. School of stagiair vragen een stage aan via het invulformulier stage in het Stedelijk Deeltijds Kunstonderwijs Oostende. Download onderaan het uit te printen formulier.
 2. Vul het invulformulier stage in.
  Invulformulier stage in het Stedelijk Onderwijs Oostende17,6Kb(pdf)
  Neem telefonisch contact op met de directeur van de school waar je wenst stage te lopen en maak een afspraak. De directeur zal je tijdens het eerste kennismakingsgesprek het artistiek pedagogisch project overhandigen en bespreken. Je wordt gevraagd dit voor akkoord te ondertekenen. Meteen ondertekent de directeur ook het invulformulier voor je stage. Dit formulier wordt via mail verstuurd naar de dienst onderwijs (onderwijs@oostende.be) of je brengt het zelf naar de dienst onderwijs, Vindictivelaan 1 te 8400 Oostende.
  Doe dit tijdig! Dit is tenminste 3 weken voor de aanvang van je stage. Wil je het artistiek pedagogisch project al zelf even raadplegen bekijk het dan op onze web onderwijs aan zee.
 3. Bij elke eerste aanvraag voor een stage vanuit een Hogeschool moet een attest  van de arbeidsgeneesheer van de onderwijsinstelling waar de stagiair school volgt bijgevoegd worden. Voor een stage vanuit het secundair onderwijs in een betrekking van administratieve medewerker of IT-medewerker is er geen attest van de arbeidsgeneesheer vereist. Hieronder kunt u de werkpostfiche voor het ambt waarin u stage zult doen downloaden. Druk deze werkpostfiche af en neem hem mee naar uw arbeidsgeneesheer.
 4. De stagiair spreekt dus vooraf de stages met de betrokken schooldirecties af maar de stage kan slechts aanvangen na dat de goedkeuring voor deze stageperiode door de dienst onderwijs werd afgeleverd. Deze goedkeuring wordt doorgestuurd aan de betrokkene en aan de schooldirectie van de school waar de stage wordt uitgevoerd.
 5. Bij de aanvang van elke stage zal de schooldirectie of de stagementor instaan voor een gepast onthaal van de stagiair.