Agentschap Integratie en Inburgering

Hoofdthemas

 • Nederlands leren

  Nederlands leren is voor anderstaligen die hier leven een eerste en bijzonder belangrijke stap in het integratieproces. Er bestaan immers veel verschillende soorten cursussen Nederlands, maar voor wie geen Nederlands begrijpt, is het bijzonder moeilijk om net die cursus te vinden die het best aansluit bij zijn of haar individuele behoeften.

  Daarom gaan de taalconsulenten van het Agentschap Integratie en Inburgering, samen met de anderstalige die Nederlands wil leren, op zoek naar de meest geschikte cursus. In een gesprek wordt gepeild naar de scholingsgraad, leerbehoeften, woonplaats, praktische mogelijkheden, enzovoort. Indien nodig, wordt er een test afgenomen. Op basis van alle verzamelde gegevens wordt de kandidaat-cursist doorverwezen naar de cursussen die het best bij zijn/haar persoonlijke behoeften aansluiten.

  Dienst Nederlands leren (vroeger: Het Huis van het Nederlands) bij het Agentschap Integratie en Inburgering  organiseert dus zelf geen cursussen, maar beschikt wel over een volledig overzicht van alle cursussen NT2 die in de provincie worden georganiseerd. Er wordt niet doorverwezen naar één specifieke school, maar de cursist wordt geïnformeerd over alle mogelijkheden die aansluiten bij zijn/haar profiel.

  Het advies is gebaseerd op verschillende elementen die samen een goed beeld geven van de leervaardigheid en persoonlijke capaciteiten van een kandidaat-cursist. Het is een individueel advies op maat en is daarom ook –in het belang van de cursist bindend.

  AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING |

  T 059 23 35 47 | M 0478/ 804 392 & 0483 03 86 26 | F 059 23 48 16

  Wellingtonstraat 52 | 8400 Oostende

  www.integratie-inburgering.be

  oostende@integratie-inburgering.be

  Openingsuren vindt u nog steeds op de website: www.hvn-wvl.be

  Maandag:      voormiddag gesloten, open: 13:30-16:30

  Dinsdag:        open voor- en namiddag op afspraak

  Woensdag:    open: 09:00-12:30 & (namiddag op afspraak)

  Donderdag:    open: 09:00-12:00 & 13:30 -16:30

  Vrijdag:           open op afspraak: 09:00- 12:00, namiddag gesloten