Alarmfasen

Binnen de rampenbestrijding worden drie alarmfasen onderscheiden. Deze fasen bepalen de autoriteit die de beslissings- en coördinatiebevoegdheid heeft in een rampsituatie.

Schematisch ziet dit er als volgt uit :

FASENGRONDGEBIED

AUTORITEIT

MIDDELLENPLAN
GEMEENTELIJKE FASEgemeenteBurgemeester

gemeentelijke middelen
+ versterking brandweer
+ civiele bescherming

gemeentelijk
noodplan
PROVINCIALE FASEmeerdere gemeentenGouverneur+ versterkingprovinciaal
noodplan
FEDERALE FASEprovincieMinister van
Binnenlandse Zaken
allediverse provinciale
en nationale
noodplannen

GEMEENTELIJK FASE

De gemeentelijke fase heeft betrekking op de interventie van de lokale hulpdiensten voor een gebeurtenis waarvan de gevolgen beperkt blijven tot het grondgebied van de gemeente.

De operationele en de beleidscoördinatie worden verzekerd door de burgemeester.

Deze fase wordt afgekondigd door de burgemeester of zijn afgevaardigde. Hij brengt daarvan de gouverneur op de hoogte.

PROVINCIALE FASE

De provinciale fase heeft betrekking op de interventie van de verschillende hulpdiensten wanneer:

  • ofwel de omvang van de noodsituatie een beheer ervan door de gouverneur vereist;
  • ofwel de directe gevolgen van de noodsituatie het grondgebied van de gemeente overschrijden.

De operationele en de beleidscoördinatie worden verzekerd door de gouverneur.

Deze fase wordt afgekondigd door de gouverneur of zijn afgevaardigde. Hij brengt daarvan de Minister van Binnenlandse Zaken op de hoogte.

FEDERALE FASE 

De federale fase kan onder andere afgekondigd worden indien de gebeurtenissen zich uitstrekken over het grondgebied van meer dan één provincie of  de aan te wenden middelen  deze waarover de gouverneur beschikt overschrijden;

De beleidscoördinatie worden verzekerd door de Minister van Binnenlandse Zaken.

Deze fase wordt afgekondigd door de Minister van Binnenlandse Zaken of zijn afgevaardigde.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.