Andere bezettingen

Een voorafgaande vergunning van het College van Burgemeester en Schepenen is vereist voor het plaatsen op het openbaar domein van automaten, weegtoestellen, verrekijkers of gelijk welke andere munttoestellen; standplaatsen op het openbaar domein (behalve markten) uit commercieel, sportief of recreatief, toeristisch, cultureel, religieus of caritatief oogpunt; bloem- en plantenbakken of -schalen (als zij niet tegen de gevel geplaatst kunnen worden, mogen ze niet hoger zijn dan 1,20 meter); (fris)drankautomaten, automaten met eetwaren; en speeltoestellen voor kinderen.