Antireclamestickers

Hoofdthemas

Met een antireclamesticker op je brievenbus kan je veel ongewenst papierafval voorkomen. Met een 'nee-nee-sticker' weiger je zowel ongeadresseerd reclamedrukwerk als advertentie- en informatiebladen. Met een 'nee-ja-sticker' weiger je enkel ongeadresseerd reclamedrukwerk. Deze stickers zijn gratis te verkrijgen aan het Onthaalpunt Stadhuis, ingang Vindictive.

Krijg je met de sticker toch nog reclame in de bus?

  • Om geen geadresseerd reclamedrukwerk te ontvangen, kan je je inschrijven op www.robinson.be/nl.
  • Krijg je nog ongeadresseerde reclame? Spreek dan de verantwoordelijke uitgever aan. Voor de gebundelde reclamefolders kan je klacht indienen via www.foldersontvangen.be.

Aparte regeling appartementen 

Bedelers van reclamedrukwerk leggen in de inkomhal van appartementen vaak een stapel reclamedrukwerk met zoveel exemplaren als er bussen zijn, ongeacht of er stickers op de individuele bussen zijn aangebracht of niet. Het gevolg is dat het overbodige reclamedrukwerk onmiddellijk bij het afval terechtkomt. Om dergelijke verspilling te verhinderen heeft Stad Oostende een sticker en een affiche laten maken. De beheerder van het gebouw vraagt aan de bewoners wie reclamedrukwerk wil ontvangen en vermeld op de sticker het aantal gewenste reclamepakketten. Deze sticker wordt aan de voordeur van de inkomhal gekleefd. De bedeler levert slechts het aantal gewenste pakketten. Zo wordt niet alleen overtollig papierafval voorkomen maar liggen de inkomhallen er netter bij en wordt de kans op zwerfpapier verminderd. 

Syndici of raden van mede-eigendom kunnen het materiaal (stickers + affiches) gratis ophalen bij het Onthaalpunt Stadhuis, ingang Vindictive. Voor grote oplagen, doe je best eerst een aanvraag bij de dienst Omgevingsbeleid: milieu@oostende.be, 0800 1 8400 of  059 25 85 19. Na bevestiging van de aanvraag, kunnen de stickers en affiches opgehaald worden aan het Onthaalpunt Stadhuis, ingang Vindictive.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.