Activiteitenkalender

Stad Oostende ziet het als haar taak om mensen met dementie en hun omgeving te ondersteunen. Dit door hen wegwijs te maken in de hulpverleningsinstanties en nuttige informatie te bundelen. Daarnaast willen we werken aan bewustmaking. In de Week van de Dementie van 14 tot 21 september worden in de Stad aan Zee allerlei activiteiten georganiseerd om dementie extra onder de aandacht te brengen. Ook na die week zullen nog regelmatig ‘dementievriendelijke’ initiatieven plaatsvinden. Hou deze pagina dus zeker in de gaten!

Bibliotheek Oostende organiseerde het Vergeten Orkest. Alle teksten kan je hier nalezen.

Wanneer

Activiteit

Wat

Waar

DI 08.10 (13.30–15.30 uur)

INFONAMIDDAG DEMENTIE

Gratis informatienamiddag over
dementie voor familieleden en
mantelzorgers waarbij er dieper
ingegaan wordt op het dementeringsproces en waarbij er communicatie- en omgangstips aangereikt
worden. De sprekers zijn psychologen verbonden aan de diensten
Geriatrie, Psychogeriatrie en
Neurologie van het AZ Damiaan.

AZ Damiaan
Emily Vandenbussche:
059 41 40 40

DI 15.10 (20.00–22.00 uur)

FAMILIEGROEP
ALZHEIMER LIGA

Spreker: Marleen Jooris, mantelzorger: getuigenis van een dochter

OC De Schelpe
Hilde Rentmeesters:
059 55 55 90

DI 19.11 (19.30–21.30 uur)

LEVEN MET
(JONG)DEMENTIE

Panelgesprek (georganiseerd door
het Thuiszorgcentrum van de CM)
over jongdementie. In het panel
zitten: een persoon met dementie,
een mantelzorger, een neuroloog,
de directeur van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en een
medewerker van een dagverzorgingscentum voor personen met
jongdementie

Auditorium St- Andreasinstituut,
Steensedijk 151
Thuiszorgcentrum:
059 55 40 59

MA 02.12 (19.00–20.30 uur

MEDISCHE EVOLUTIES OP
HET VLAK VAN DEMENTIE

Praatcafé: Dokter Vandenbroucke
van het AZ Damiaan komt uitleg
geven.

WZC ‘t Ponton
Nachtegalenlaan 38
Thuiszorgcentrum:
059 55 40 59

MA 02.12 (14.30–15.30 uur)

KERSTCONCERT
FOTONKOOR

 

Sint- Antoniuskerk
Sint-Antoniusplein Oostende
Hilde Delameillieure:
050 44 67 93

DI 10.12 (20.00–22.00 uur)

FAMILIEGROEP
ALZHEIMER LIGA

Spreker: Tahnee Verkempinck,
referentiepersoon dementie Stad
Oostende.
Thema: veiligheid, hulpmiddelen en
langer thuisblijven met de diagnose
dementie.

OC De Schelpe
Hilde Rentmeesters:
059 55 55 90