016. Bouwkundig Erfgoed in Oostende.

Omschrijving

We zetten in op transparante communicatie over de Erfgoedlijst.

Status

In uitvoering

Update 1 april 2018

Er wordt een infomoment georganiseerd om duiding te geven rond het bestaand erfgoedbeleid en eigenaars van een erfgoedpand in te lichten over de mogelijkheden rond bouwen en verbouwen.