Begraafplaatsen, grafzerken en -monumenten

Hoofdthemas

Wie een grafzerk of -monument wenst te plaatsen, moet vooraf contact opnemen met het hoofd van de Begrafenisdienst (kantoor op de begraafplaats in de Stuiverstraat), T 059/70.35.11

 • van 1 maart tot 30 november, van maandag tot vrijdag 07.30 - 12.00
 • van 1 december tot 28 februari, van maandag tot vrijdag 08.00 - 12.00

Wens je een afspraak te maken m.b.t. begraafplaatsen?

Maak een afspraak: aanvraag concessie

Maak een afspraak: informatievraag


Er zijn begraafplaatsen op de Nieuwpoortsesteenweg, in de Stuiverstraat, in Stene: Klaverstraat, in Zandvoorde: Kloosterstraat en in Mariakerke: Dorpsstraat.

Contact: 059/70.35.11 (Stuiverstraat)

Openingstijden:

 • 1 maart - 30 november: 07.30 - 12.00 uur
 • 1 december - 28 februari: 08.00 - 12.00 uur

Doorzoek de begraafplaats in de Stuiverstraat online.


Vervoer voor minder mobiele personen op de begraafplaats

Sinds 1 november 2017 heeft de stedelijke begraafplaats in de Stuiverstraat een nieuwe aanwinst: een golfkar om minder mobiele personen te vervoeren. De nieuwe graven, het columbarium en de strooiweide bevinden zich achteraan de begraafplaats en het is niet voor iedereen even gemakkelijk om tot daar te stappen.

Wie wil zal telkens gebruik kunnen maken van het vervoer met de golfkar in de tweede en vierde week van de maand op donderdag en zaterdag van 14.00 uur tot 16.00 uur. 

De golfkar is beschikbaar op:

De golfkar is in 2018 beschikbaar op de volgende data:

 • januari: 25 en 27
 • februari: 8, 10, 22 en 24
 • maart: 15, 17, 29 en 31
 • april: 12, 14, 26 en 28
 • mei: 12, 24 en 26 (niet op 10 mei o.w.v. feestdag)
 • juni: 14, 16, 28 en 30
 • juli: 12, 14, 26 en 28
 • augustus: 9, 11, 23 en 25
 • september: 13, 15, 27 en 29
 • oktober: 11, 13, 25 en 27
 • november: 1, 2, 3, 22 en 27
 • december: 6, 8, 20 en 22

De keuze tussen begraving of crematie - een uiterste wilsbeschikking - kunt u vooraf, bij voorkeur via het digitaal loket, vastleggen.

Laatste wilsbeschikking: info + online aanvraag