Begroting

Om al haar opdrachten goed te kunnen uitvoeren, heeft een gemeente heel wat geld nodig. Daarbij moet er een evenwicht zijn tussen de inkomsten en de uitgaven.

In Oostende gaat het om bijna 120 miljoen euro inkomsten en evenveel uitgaven. Alle cijfers staan tot in detail in de stadsbegroting: een jaarlijks document waarin nauwkeurig aangegeven staat hoeveel het bestuur tijdens het komende jaar mag uitgeven aan zijn verschillende taken.

De begroting wordt elk jaar aan de Gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd en vermeldt per onderdeel van het beleid de inkomsten die het bestuur verwacht en de uitgaven die het wil doen.

De begroting is een openbaar bestuursdocument. U kunt het raadplegen bij de dienst Communicatie. Het document is ook te koop.