017. Overheveling van het seniorenbeleid van het Sociaal Huis naar de Stad.

Omschrijving

Interreg project SAIL (Stay active and independent longer) werd ingediend en goedgekeurd met pilots wellbeing en movement.  Deze pilots bevatten acties met thema's : (pos)beeldvorming, isolement en mobiliteit.

Status

In uitvoering

Update 1 april 2018

Na de initiatiefase en de exploratiefase in 2017, wordt de ontwikkelingsfase in 2018 uitgewerkt.