Doorgangs-, transit- of noodwoning

Hoofdthemas

Bevind je je in een noodsituatie, dan kan je voor een korte periode een doorgangswoning huren.

Je kunt terecht in een doorgangswoning als je geen woning meer hebt:

  • omdat je woning onbewoonbaar verklaard is,
  • naar aanleiding van een gerechtelijk bevel tot uitdrijving,
  • naar aanleiding van familiale conflicten,
  • ten gevolge van een ramp zoals een brand of overstroming,
  • omdat je dakloos bent
  • ...

Het verblijf in de doorgangswoning is een tijdelijke oplossing, tijdens jouw verblijf in een doorgangswoning wordt een duurzame oplossing voor je gezocht. 

Huis Gerard (doorgangswoning)

Groepsopvang waar maximaal 8 daklozen tijdelijk kunnen verblijven.

Voorwaarden

  • beschikken over wettige verblijfspapieren
  • akkoord gaan met de begeleidingsovereenkomst
  • maandelijkse huur betalen