Bijkomende kosten en lasten

Hoofdthemas

Het is mogelijk dat de huurder naast de huurprijs ook een bedrag moet betalen voor kosten (onderhoud, verwarming, lift,…) en lasten (belastingen).

Er zijn twee manieren van kostenaanrekening:

  • de huurder betaalt maandelijks een forfaitair of vast bedrag,
  • de huurder betaalt maandelijks een voorschot of provisie. In dit geval moet de huurder daar regelmatig een afrekening van ontvangen. Deze afrekening moet gedetailleerd zijn en overeenstemmen met de reële kosten.

Op verzoek van de huurder moet de verhuurder de kosten staven met bewijzen (facturen).  Wanneer de verhuurder zijn huurder geen afrekening toestuurt, kan die hem via een aangetekende brief aanmanen.

Huurders kunnen de teruggave eisen van de sommen die betaald werden tijdens de vijf jaar voor de aangetekende brief. Ze hebben één jaar tijd (na de aangetekende brief) om het te veel betaalde bedrag via de vrederechter terug te vorderen.