Bijzondere Jeugdzorg

 

Opmaak Drugbeleid

Uit onderzoek blijkt dat jongeren binnen de bijzondere jeugdzorg vaak meer ervaring hebben met middelengebruik en er vaak ook vroeger mee beginnen. Alcohol- en druggebruik kunnen dus een realiteit vormen in de bijzondere jeugdzorg waar je niet omheen kan.

VAD heeft omwille van het belang van een beleidsmatige aanpak het ‘Draaiboek Drugbeleid in de Bijzondere Jeugdzorg’ volledig herwerkt en geactualiseerd. Met dit draaiboek kunnen voorzieningen zelfstandig aan de slag om een eigen drugbeleid uit te werken. Indien voorzieningen hier graag in ondersteund of begeleid worden, kunnen zij steeds een beroep doen op een preventiewerker van het CGG Noord-West-Vlaanderen. Informatie hierrond kan verkregen worden via de coördinator Drugbeleid Chloë Van Deputte via Chloe.VanDeputte@oostende.be of op het nummer 059 25 86 06. 

Daarnaast werkte VAD ook een juridische wegwijzer uit over alcohol en andere drugs in de bijzondere jeugdzorg. Deze brochure geeft zicht op de geldende regelgeving en richt zich zowel op begeleiders in de bijzondere jeugdzorg als op preventiewerkers die met deze sector werken.


Ondersteuning begeleiding/ouders

Een aantal partners van het Drugbeleid van de stad Oostende bieden vorming en ondersteuning aan rond middelengerelateerde thema’s. Bovendien kan er bij bepaalde noden of bij vragen naar een specifieke vorming steeds in overleg met de Stad bekeken worden welke mogelijkheden er bestaan. Dankzij samenwerkingscontracten met CGG Noord-West-Vlaanderen en JAC Oostende kunnen vormingen of ondersteuningsmomenten gratis aangeboden worden.
Meer informatie kan verkregen worden via de coördinator Drugbeleid Chloë Van Deputte via Chloe.VanDeputte@oostende.be of op het nummer 059 25 86 06.

  • shutterstock_406870621.jpg
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.