Bodemsaneringsproject

Hoofdthemas


Het bodemsaneringsproject (BSP) is een rapport waarin de wijze wordt vastgesteld waarop de bodemsaneringswerken worden uitgevoerd en de eventuele nazorg wordt verzekerd. De bodemsaneringsdeskundige vergelijkt in het bodemsaneringsproject een aantal relevante saneringstechnieken inzake efficiëntie, toepasbaarheid, kostprijs, timing en resultaten. Op basis van die vergelijkende studie stelt hij dan de te gebruiken techniek voor aan de OVAM.

Wanneer

Nieuwe bodemverontreiniging

Als het beschrijvend bodemonderzoek aantoont dat de bodemsaneringsnormen overschreden zijn, wordt onverwijld overgegaan tot bodemsanering, startend met een bodemsaneringsproject.
 

Historische bodemverontreiniging

Men moet tot bodemsanering overgaan als het beschrijvend bodemonderzoek de aanwezigheid van een ernstige bodemverontreiniging aantoont.
 

Wie

Een bodemsaneringsproject moet uitgevoerd worden door een bodemsaneringsdeskundige type 2 in opdracht van de opdrachtgever.

Procedure

Een bodemsaneringsdeskundige type 2 moet een bodemsaneringsproject uitvoeren volgens de standaardprocedure voor Bodemsaneringsproject.

Zodra het bodemsaneringsproject wordt ingediend bij de OVAM gaat zij binnen een termijn van 90 dagen na of het werd opgemaakt volgens geldende voorschriften. Als de voorschriften correct zijn en de OVAM akkoord gaat met de voorgestelde techniek wordt het bodemsaneringsproject conform verklaard. De OVAM bepaalt dan de termijn waarbinnen de bodemsaneringswerken moeten starten. Het conformiteitsattest van het bodemsanerinsproject geldt als melding, milieuvergunning en bouwvergunning voor de voorgestelde saneringswerken.

Regelgeving

  • Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.
  • Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (VLAREBO).
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.