019. In het seniorenbeleid hebben we extra aandacht voor minder mobiele en zorgbehoevende senioren.

Omschrijving

Het seniorenbeleid biedt ondersteuning, advies en preventieve acties aan ten behoeve van mensen met beperkte mobiliteit zodat ze in de mogelijkheid zijn zich beter in de moderne samenleving te integreren.

Status

Gerealiseerd

Update 1 april 2018

Cursus e bike: valpreventie

Proefproject Zit je fit in samenwerking met OC Ter Yde in wijk Raversijde.
Grijsberen: Een ontmoetingsnamiddag voor senioren met bijzondere aandacht voor vereenzaamde minder mobiele senioren.
Zilverdans: promoot om zoveel mogelijk senioren in beweging te krijgen/houden.
Zilvershopping in kader van actieplan shoppingstad aan zee.
Ondersteuning en advies aan partners over de doelgroep senioren.
Zilverunief: voordrachten in kader van levens lang leren loont.
Zilverscherm en Zilverrock stimuleren ontmoeting.
Organisatie Handige Harry's en Henriettes: empowerment, aanleren van eenvoudige technische en/of huishoudelijke klussen.

Vanaf september 2015 kan je voor de zitdagen van het Pensioenpunt (RVP, RSVZ en PDOS) terecht in het Stadhuis.
Zilverscherm, Zilverrock en Zilvertalent stimuleren ontmoeting.
Kerstmaaltijd in Kursaal

Gerealiseerd in 2015: Valbus en Oe ist