Buddywerking 'Compagnons'

In 2016 zijn FMDO en het Sociaal Huis Oostende gestart met het buddyproject COMPAGNONS. Dit buddyproject wil inwoners van Oostende koppelen aan mensen met een leefloon, mensen met een equivalent leefloon en nieuwkomers in Oostende.

De compagnons bieden sociale steun aan nieuwkomers of cliënten en helpen hen om hun weg te vinden in Oostende en het dagdagelijkse leven in de stad. Het is belangrijk dat de buddy’s geen hulpverlenende rol opnemen maar hun maatje ondersteunen in de uitbouw van hun netwerk en kennis laten maken met hun nieuwe thuis. Compagnons kunnen wel doorverwijzen naar hulpverlenende instanties.

De praktische en actiegerichte ondersteuning door de compagnons in het dagelijkse leven is een grote meerwaarde: het vergemakkelijkt de integratie van nieuwkomers, zorgt voor ontmoeting, werkt aan een positievere beeldvorming, is laagdrempelig.

Een compagnon staat positief in het leven en is respectvol, sociaal, integer, geduldig en empatisch. Daarnaas is het van prioritair belang dat je openstaat voor diversiteit; zowel op alle vlak van afkomst, religie, seksualiteit, beperking...

Ben jij zo iemand? Laat dan zeker van je horen, want elke nieuwe buddy is steeds welkom!

Wanneer je je kandidaat stelt als compagnon volgt een intakegesprek, waarna we een zo goed mogelijke match maken. Uiteraard begin je niet zomaar aan dit leuke avontuur. Je krijgt de nodige ondersteuning, een vrijwilligersverzekering en nuttige informatie. Daarnaast worden alle compagnons op regelmatige basis uitgenodigd voor een groepsactiviteit, waardoor iedereen onder elkaar ook informatie en tips kan uitwisselen.

FMDO coördineert de compagnons voor nieuwkomers die minder dan 1 jaar in Oostende verblijven.
Het Sociaal Huis Oostende coördineert de compagnons voor mensen met een leefloon of een equivalent leefloon. 

Denk jij dat je de compagnon bent die we zoeken?

Meer info:
xavier@fmdo.be (0487 61 53 43 ) of ann.deschacht@sho.be (059 59 12 45)