Buddywerking 'Compagnons'

Hoofdthemas

BUDDYWERKING 'COMPAGNONS'

In 2016 zijn FMDO en Stad Oostende gestart met het buddyproject COMPAGNONS. Dit buddyproject wil inwoners van Oostende koppelen aan mensen met een leefloon, mensen met een equivalent leefloon en nieuwkomers in Oostende.

De compagnons bieden sociale steun aan nieuwkomers of cliënten en helpen hen om hun weg te vinden in Oostende en het dagdagelijkse leven in de stad. Vrije tijd staat daarbij centraal. Het is belangrijk dat de buddy’s geen hulpverlenende rol opnemen maar hun compagnon ondersteunen in de uitbouw van hun netwerk en kennis te laten maken met leuke activiteiten in de stad

De praktische en actiegerichte ondersteuning door de compagnons in het dagelijkse leven is een grote meerwaarde: het vergemakkelijkt de integratie van nieuwkomers, zorgt voor ontmoeting, werkt aan een positievere beeldvorming en is laagdrempelig. Voor de nieuwkomers is dit een extra mogelijkheid om Nederlands te oefenen.

Een buddy staat positief in het leven en is respectvol, sociaal, integer, geduldig en empatisch. Het spreekt vanzelf dat je openstaat voor diversiteit; op alle vlakken: afkomst, religie, gender, seksualiteit, beperking...

Ben jij zo iemand? Laat dan zeker van je horen, want elke nieuwe buddy is steeds welkom!

Wanneer je je kandidaat stelt als buddy volgt een intakegesprek. Uiteraard begin je niet zomaar aan dit leuke avontuur.
Je krijgt de nodige ondersteuning, een vrijwilligersverzekering, en nuttige informatie en tickets om samen leuke activiteiten in onze stad te doen.

Het project Compagnons zoekt een fijne match tussen een buddy en een nieuwkomer op basis van gedeelde interesses. De buddy’s helpen nieuwkomers hun weg te vinden in de Stad zodat ze een netwerk kunnen uitbouwen en kennis kunnen maken met het reilen en zeilen in hun nieuwe thuisstad. Het principe van Compagnons is eenvoudig: buddy en nieuwkomer spreken in een periode van zes maanden, twee keer per maand af voor vrijetijdsactiviteiten (wandelen, praten, sporten,…). Daarnaast organiseert FMDO regelmatig groepsactiviteiten zoals een quiz- of spelletjesavond, bowling, picknick of een stadsspel.

Denk jij dat je de compagnon bent die we zoeken?

Meer info

marina@fmdo.be (0497 49 46 35 ) of sara@fmdo.be  (0499 71 38 62)

www.fmdo.be/projecten/compagnons

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.