Schuldhulpverlening

Hoofdthemas

Wie zijn wij?

Wij zijn een erkende instelling voor schuldbemiddeling. Een groep maatschappelijk werkers bijgestaan door een jurist zorgt voor de dienstverlening.

Wat doen wij?

  • Geven van informatie en advies over schulden, de afbetalingsregeling van schulden en de mogelijke gevolgen indien betalingsverbintenissen niet tijdig kunnen worden opgevolgd.
  • Bemiddeling met schuldeisers: bv. schulden aan energieleveranciers, huiseigenaars, deurwaarders, kredietinstellingen enz.
  • Collectieve schuldenregeling: als erkende instelling voor schuldbemiddeling kan onze dienst optreden als schuldbemiddelaar in het kader van consumentenkrediet of een collectieve schuldenregeling.  

Wie kan bij ons terecht?

Elke Oostendenaar kan beroep doen op onze dienst.