020. Samenwerking of fusie tussen stedelijk en het gemeenschapsonderwijs.

Omschrijving

Op het vlak van onderwijs moet het Stadsbestuur zijn rol van regisseur opnemen.

Status

Gerealiseerd

Update 1 april 2018

In uitvoering van de overeenkomst vindt er geregeld overleg plaats tussen beide partijen.