BKO De Sloeber en De Sloeber bis

Hoofdthemas

De Sloeber

Lijsterbeslaan 59 (Wijk Mariakerke-Nieuwe Koers)
T 059 50 01 89

De Sloeber bis

Schermplantenstraat 36 (Wijk Mariakerke-Nieuwe Koers)
T 0494 51 42 31


Welke scholen?

De Sloeber & De Sloeber Bis is er voor kinderen die naar school gaan in:

  • GO! Basisschool August Vermeylen
  • GO! Basisschool Stene
  • OLVO Mariakerke Rozenlaan
  • OLVO Mariakerke Lijsterbes
  • OLVO Mariakerke Mariasteen (wijkafdeling)
  • OLVO Mariakerke Rosa Mystica (wijkafdeling)
  • GO! De Vloedlijn
  • Heilig-Hartschool

Deze leerlingen dienen gebruik te maken van de schoolbus om het traject tussen locatie en de school af te leggen in overleg met de school.


Tijdens vakantiedagen zijn de locaties niet schoolgebonden.