BKO De Sloeber en De Sloeber bis

Hoofdthemas

De Sloeber

Lijsterbeslaan 59 (Wijk Mariakerke-Nieuwe Koers) T 059 50 01 89.

Heb je vragen of wil je een afspraak maken? Dan kan je ons contacteren via T 059 25 89 98.

De Sloeber bis

Schermplantenstraat 36 (Wijk Mariakerke-Nieuwe Koers) T 0494 51 42 31.

Heb je vragen of wil je een afspraak maken? Dan kan je ons contacteren via T 059 25 89 98.

De Sloeber bis verhuist!

Vanaf de paasvakantie (maandag 3 april 2023) vormen De Sloeber bis en De Sloeber samen één locatie in de Lijsterbeslaan 57 - 59: De Sloeber.

Dat betekent dat ouders waarvan de kinderen nu in de Sloeber Bis opgevangen worden vanaf de paasvakantie in De Sloeber zullen terechtkunnen. 

De opvang blijft gesplitst in twee leeftijdsgroepen in twee onderling verbonden gebouwen om beter op de noden van de kinderen te kunnen inspelen.

De oude ingang van De Sloeber zal niet meer gebruikt worden. Het onthaal gebeurt vanaf de paasvakantie in het nieuwe aanpalende gebouw. 


Welke scholen?

De Sloeber & De Sloeber Bis is er voor kinderen die naar school gaan in:

  • GO! Basisschool August Vermeylen
  • GO! Basisschool Stene
  • OLVO Mariakerke Rozenlaan
  • OLVO Mariakerke Lijsterbes
  • OLVO Mariakerke Mariasteen (wijkafdeling)
  • OLVO Mariakerke Rosa Mystica (wijkafdeling)
  • GO! De Vloedlijn
  • Heilig-Hartschool

Deze leerlingen dienen gebruik te maken van de schoolbus om het traject tussen locatie en de school af te leggen in overleg met de school.


Tijdens vakantiedagen zijn de locaties niet schoolgebonden.