Gedeeltelijk afstandsonderwijs

Gedeeltelijk afstandsonderwijs

Hoofdthemas

Wat betekent het?

Corona heeft vorig schooljaar het verloop van de lessen grondig door mekaar geschud. Ook dit schooljaar hebben we om die reden een ingreep gedaan. Een aantal van onze cursussen wordt nu aangeboden als "Gedeeltelijk afstandsonderwijs". Maar wat wilt dat dan concreet betekenen voor jou als cursist?

Een cursus met gedeeltelijk afstandsonderwijs betekent dat je nog steeds welkom bent voor twee volle uren klassiek contactonderwijs per lesmoment in de klas. Voorheen was contactonderwijs van toepassing voor de volledige lesduur. De lestijd die nu minder als contactonderwijs wordt aangeboden wordt rijkelijk gecompenseerd met een extra uur afstandsonderwijs.

Hoe werkt het?

Voortaan kan je van thuis uit een ruime samenvatting van de vorige les online bekijken, aangevuld met oefeningen en extra's. Dit kan zoveel je maar wilt, op eender welk moment dat voor jou het best uitkomt! Heb je iets gemist in de les? Kon je een keertje niet komen? Dan is dit zelfs een grote meerwaarde! De lesgever licht toe hoe je hier gebruik van kunt maken.

Zit je toch nog met vragen na het afstandsonderwijs? Niet erg, want de nodige ondersteuning krijg je telkens tijdens de twee uren contactonderwijs!

Kan ik de gehele cursus van thuis uit volgen?

Voor een aantal cursussen is dit zeker haalbaar. Veel hangt echter we af van jezelf. Volg dan zeker heel goed iedere afstandsles en richt je vragen zo nauwkeurig mogelijk aan je lesgever. Ook van thuis uit word je dan geacht te slagen voor de opdrachten, waarmee de doelstellingen bereikt worden.

Je blijft welkom op de contactmomenten. Het is echter wel de bedoeling dat de vragen tijdens het contactonderwijs beperkt worden tot de onderwerpen van de huidige les EN de vorige les.

De volgende cursussen kunnen in principe geheel van thuis uit gevolgd worden

 • Facebook en andere sociale netwerken
 • Google Apps
 • Google Docs
 • Windows 10
 • Windows 10 deel 2
 • Internettoepassingen

De volgende cursussen zijn moeilijker om geheel van thuis uit te volgen

 • Digitaal bankieren
 • Smartphone en Tablet met Android

Dit door de hogere nood aan persoonlijke ondersteuning en opvolging.

Kom ik nog steeds in aanmerking voor de subsidie?

Jazeker! Als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Wanneer je domicilie in Oostende ligt
 • Je de cursus voldoende blijft bijwonen in contactonderwijs (minstens de helft van de sessies) OF
  je thuis blijft participeren met de doorgegeven opdrachten via afstandsonderwijs.