Catalogi andere bibliotheken

Hoofdthemas

Materialen die niet in het bezit zijn van de Bibliotheek Kris Lambert, kan je opzoeken in de
Westvlaamse Provinciale Catalogus (WINOB), of in de   
Vlaamse Centrale Catalogus (VLACC)
 
U kunt ze aanvragen via Interbibliothecair Leenverkeer (IBL).
Aanvraagformulieren kan je vinden op elke infobalie in de bibliotheek.
Kostprijs: € 1,50 per materiaal.