Centrumraad

Hoofdthemas

Een centrumraad is een open vergadering waarop iedereen (bezoekers, verenigingen, buurtbewoners, …) van harte welkom is. Deze vindt vier maal per jaar plaats onder begeleiding van de centrumleider.

De centrumraad wordt telkens aangekondigd per brief ( te vinden in het folderrek) met daarop de agendapunten. Voorbije activiteiten worden geëvalueerd en nieuwe activiteiten worden aangekondigd. Naast activiteiten, wordt ook de algehele werking van het ontmoetingscentrum besproken. Daarnaast is er ruimte voor een vragenrondje en eventuele variapunten.

Doel van deze vergadering is inspraak te verlenen aan alle belanghebbenden zodoende het ontmoetingscentrum zo goed mogelijk te integreren in de wijk.