Centrumraad

Centrumraad

Een centrumraad is een open vergadering waarop iedereen (bezoekers, verenigingen, buurtbewoners…) van harte welkom is. Deze vindt vier maal per jaar plaats onder begeleiding van de centrumleider.

Doel van deze vergadering is inspraak te verlenen aan alle belanghebbenden met als doel het ontmoetingscentrum zo goed mogelijk te integreren in de wijk.
 
De centrumraad wordt telkens aangekondigd per brief (te vinden in het folderrek) met daarop de agendapunten. Voorbije activiteiten worden geëvalueerd en nieuwe activiteiten worden aangekondigd. Naast activiteiten, wordt ook de algehele werking van het ontmoetingscentrum besproken. Daarnaast is er ruimte voor een vragenrondje en eventuele variapunten.
 

Iedereen is welkom op de centrumraad. Hier kan je suggesties of opmerkingen geven. 
Meer info over de data te verkrijgen bij de verantwoordelijken van het ontmoetingscentrum.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.