022. Nog voor 2020 wordt het aantal kinderopvangplaatsen verhoogd met 85.

Omschrijving

Het Stadsbestuur wil de inspanningen voor kinderopvang versterken om de Vlaamse norm voor 2020 vlugger te realiseren.

Status

In uitvoering

Update 1 april  2018

Onthaalouders:
Zandvoorde (De Regenboog) en Vuurtorenwijk zijn nog steeds actief. Er wordt echter nog steeds gezocht naar nieuwe locaties voor samenwerkende onthaalouders. Op dit ogenblik zijn we concreet bezig met 3 locaties: Torhoutsesteenweg (woning van Gelukkige Haard), pastorij Heilig Hart (stadseigendom)en De Klisse (privé-eigendom).
Kinderdagverblijf Wiegelied:
De bouw is gestart in 2017 en zal eind juni 2018 klaar zijn. Vanaf september 2018 zal de uitbreiding in deze nieuwbouw gerealiseerd worden (24 plaatsen)
Kinderdagverblijf De Ballon: gestart in september 2017 (18 plaatsen)
Kinderdagverblijf De Driewieler: gestart op de nieuwe locatie in januari 2017, uitbreiding (8 plaatsen) gerealiseerd in september 2017.
Aanbesteding:
Piste 1: uitbating in eigen infra: gerealiseerd door D’en Opvang vzw (66 plaatsen)
Piste 2: uitbating op Mispelplein: geheroriënteerd naar een subsidiereglement voor het betaalbaar maken van niet IKT plaatsen. Dit reglement is van start gegaan in januari 2018. D’n Opvang ( 66 plaatsen) en ’t Zeepaardje 2 (24 plaatsen) hebben hierop ingetekend.