Commissie voor Juridische Bijstand

Gratis juridisch advies

Iedereen kan hier telefonisch terecht voor een eerste mondeling juridisch advies, praktische inlichtingen of verwijzing naar een gespecialiseerde dienst.
Deze bijstand kan leiden tot verduidelijking en geruststelling of kan je behoeden voor juridische ‘flaters’.
Dit advies wordt door advocaten aan iedereen volledig gratis en anoniem verstrekt.

Je kan voor telefonisch juridisch advies terecht op het nummer 050 64 23 76 op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. Op dinsdag van 16.00 tot 18.00 uur.

Juridische tweedelijnsbijstand (= aanvraag pro deo)

Indien je verwikkeld bent in een procedure of wanneer eenvoudig advies niet volstaat, is een pro deo-bijstand met hulp van een advocaat mogelijk.

Daarnaast is er ook de mogelijkheid tot  bijstand tegen voordelige voorwaarden, voor mensen met inkomens die in beperkte mate boven deze grenzen vallen.
Bij het bepalen van de grenzen wordt geen rekening gehouden met maandelijks weerkerende kosten zoals huurlasten, kosten elektriciteit, water, telefoon... Er wordt wel rekening gehouden met een buitengewone schuldenlast. 
Het persoonlijk onderhoudsgeld en dit voor de kinderen wordt meegeteld als een inkomen. Het te betalen onderhoudsgeld wordt afgetrokken van het inkomen.

Waar kan je terecht?

 • Een aanvraag kan je schriftelijk richten aan:  Bureau voor Juridische Bijstand, p.a. de Orde van Advocaten, Langestraat 120, 8000 Brugge
 • Voor meer informatie kan je terecht op de website:  www.baliewestvlaanderen.be
 • Voor zeer dringende problemen en bij noodzaak van een direct optreden van een advocaat, kan je contact opnemen met de secretaresses bij het Bureau voor Juridische Bijstand in Brugge:
  • Hilde Luypaert en Sofie Kurz
  • Langestraat 120, 8000 Brugge
  • tel: 050/34 97 20 - fax 050/34 6672
  • e-mail: bjb@baliewestvlaanderen.be
  • elke werkdag tussen 9 en 12 uur en tussen 14 uur en 16 uur

 Wat breng je mee?

 • document recent inkomen
 • recent attest samenstelling gezin (via stadhuis)

Gratis telefonisch juridisch advies

 • maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
 • dinsdag van 16.00 tot 18.00 uur

T 050 64 23 76