Commissie voor Juridische Bijstand

Hoofdthemas

Gratis juridisch advies

Iedereen kan hier telefonisch terecht voor een eerste mondeling juridisch advies, praktische inlichtingen of verwijzing naar een gespecialiseerde dienst. Deze bijstand kan leiden tot verduidelijking en geruststelling of kan je behoeden voor juridische ‘flaters’.

Je kunt je hiervoor zonder afspraak aanmelden in huis Kooy, Hospitaalstraat 35 Oostende op volgende momenten:

 • maandag van 10.00 tot 11.30 uur
 • dinsdag van 13.30 tot 15.00 uur
 • donderdag van 17.00 tot 18.30 uur

Juridische tweedelijnsbijstand (= aanvraag pro deo)

Indien je verwikkeld bent in een procedure of wanneer eenvoudig advies niet volstaat, is een pro deo-bijstand met hulp van een advocaat mogelijk.

Daarnaast is er ook de mogelijkheid tot  bijstand tegen voordelige voorwaarden, voor mensen met inkomens die in beperkte mate boven deze grenzen vallen.
Bij het bepalen van de grenzen wordt geen rekening gehouden met maandelijks weerkerende kosten zoals huurlasten, kosten elektriciteit, water, telefoon... Er wordt wel rekening gehouden met een buitengewone schuldenlast. 
Het persoonlijk onderhoudsgeld en dit voor de kinderen wordt meegeteld als een inkomen. Het te betalen onderhoudsgeld wordt afgetrokken van het inkomen.

Voor wie is het?

Lees er hier alles over!

Waar kan je terecht?

 • Een aanvraag kan je schriftelijk richten aan:  Bureau voor Juridische Bijstand, p.a. de Orde van Advocaten, Langestraat 120, 8000 Brugge
 • Voor meer informatie kan je terecht op de websitewww.baliewestvlaanderen.be
 • Voor zeer dringende problemen en bij noodzaak van een direct optreden van een advocaat, kan je contact opnemen met een medewerker bij het Bureau voor Juridische Bijstand via T 050 34 97 20 of bjb@baliewestvlaanderen.be

Je kunt je hiervoor zonder afspraak aanmelden in huis Kooy, Hospitaalstraat 35 Oostende op volgende momenten:

 • dinsdag om 16.00 uur 
 • donderdag om 13.30 uur (niet in juli en augustus)

 Wat breng je mee?

 • recent attest samenstelling gezin (via stadhuis)
 • attestering inkomsten van de laatste 3 maanden voor alle meerderjarige personen op het attest samenstelling gezin
 • attestering van de betaalde / ontvangen onderhoudsgelden indien aanwezig

Telefonisch juridisch advies via het nummer 050 64 23 76

 • dinsdag van 16.00 uur tot 18.00 uur
 • donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur

Advies via chat

Tussen 16.00 uur en 18.00 uur kan je elke dinsdag terecht op onze chat, waar advocaten van onze balie gratis eenvoudige juridische vragen beantwoorden.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.