Conformiteitsattest

Je wil als eigenaar weten of de woningen en/of kamers die je verhuurt voldoen aan de kwaliteitsvereisten van de Vlaamse Codex Wonen? Dan kan je hiervoor een conformiteitsattest aanvragen.

De vergoeding bedraagt :

- 90 euro voor een zelfstandige woning;
- 90 euro voor een kamerwoning, verhoogd met 15 euro per kamer, met een maximum van 1.775 euro per gebouw.

Bijkomend wordt deze vergoeding jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex conform de volgende formule:
nieuw bedrag X = basisbedrag x aangepaste gezondheidsindex/gezondheidsindex november 2019.

Voor alle inlichtingen hierover kunt u terecht bij de dienst Wonen, Stadhuis, vierde verdieping, T 059/25.85.60.

Je kan je aanvraag indienen via mail Wonen@oostende.be

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.