Wanneer een hulpverlener wordt geconfronteerd met een persoon in crisis en wanneer onderdak en opvang bij familie, vrienden en kennissen niet meer mogelijk is, kan de hulpverlener contact opnemen met de telefoonpermanentie en daar vernemen waar er voor de komende nacht opvang beschikbaar is.

Het crisistelefoonnummer wordt enkel verspreid onder hulpverleners. De crisistelefoon is verbonden aan het permanentienummer van het Doorgroeihuis 059 59 16 10.

De nachtopvangadressen werken volgens een afgesproken beurtrolsysteem.

De volgende ochtend kan de hulpverlener terug contact opnemen met zijn cliënt, of kan de cliënt een beroep doen op Onthaal Welzijn.

Het netwerk wordt ondersteund door een stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de sociale diensten, de nachtopvangadressen en de politie.

Niet begeleide kinderen tot 18 jaar worden doorverwezen naar het crisismeldpunt Minderjarigen: 050 33 77 40.

De nachtopvang is bedoeld voor één nacht of een weekend, tot de volgende werkdag.

Voor meer informatie kan je terecht bij de Dienst Dak- en Thuisloosheid.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.