023. Ondersteuning zelfstandige kinderopvanginitiatieven.

Omschrijving

We werken mogelijkheden uit om de zelfstandige initiatieven te ondersteunen.

Status

Gerealiseerd

Update 1 april 2018

Er werd een subsidiereglement goedgekeurd: bestaande, uitbreidende en startende voorzieningen kunnen een subsidie ontvangen voor infrastructurele werken, aankoop meubilair, personeel en om inkomensgerelateerd te werken als zij voldoen aan de voorwaarden.

Er werd een coördinator Contactpunt Kinderopvang aangesteld waar bestaande en startende voorzieningen terechtkunnen met inhoudelijke vragen. Bovendien worden vormingen georganiseerd met externe lesgevers op grondgebied van Oostende waar niet-stedelijke voorzieningen gratis aan kunnen deelnemen.

De ondersteuning is gerealiseerd.