Dader In-Zicht

Hoofdthemas

GERECHTELIJKE OPGELEGDE HULP (GOH) /
DADER IN-ZICHT (DIZ)


DOELGROEP

Dader In-Zicht richt zich tot meerderjarige misdrijfplegers, die de feiten (deels) hebben bekend. De vorming is bedoeld voor personen die slechts een gebrekkig inzicht hebben in de achterliggende dynamiek of in het hanteren van adequate oplossingsstrategieën.


HULPAANBOD

Dader In-Zicht werkt vanuit een welzijns- en herstelgerichte benadering van plegers van misdrijven waarbij een alternatief geboden wordt voor de gevangenisstraf, de geldboete en de autonome werkstraf.

Dader In-Zicht bestaat uit een opgelegd leer- en begeleidingsproces voor plegers van criminele feiten waarbij het misdrijf vermoedelijk een signaal is van een achterliggende problematiek. Dader In-Zicht biedt de mogelijkheid om aan een toekomstperspectief en aan een (re)integratie te werken binnen de samenleving.

Dader In-Zicht is een individuele vorming, die onmiddellijk aansluit bij het gepleegde misdrijf en de psychosociale situatie van de dader zelf.
De gesprekken situeren zich op het raakvlak tussen vorming en begeleiding. Hoewel iedereen dezelfde vorming doorloopt, worden de gesprekken en de gehanteerde methodieken aangepast aan de persoon van de dader, zijn problematiek en het gepleegde misdrijf. Er wordt gewerkt vanuit de contextuele hulpverlening.


BEREIKBAARHEID

Team Gerechtelijke Opgelegde Hulp (GOH) – Dader In-Zicht (DIZ),
CAW REGIO BRUGGE vzw,
Sociaal Huis - Huis Kooy - Lokaal 1.03
Hospitaalstraat 35 - 8400 Oostende
G 0497 26 64 63 op afspraak

Openingsuren/bereikbaarheid
Cliënten kunnen enkel terecht na doorverwijzing vanuit het Justitiehuis, nl. de bemiddeling in strafzaken en de probatie (uitstel of opschorting).

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.