O'Sea

  • Locatie: Troonstraat
  • Ontwikkelaar: Immobel
  • Timing: in 4 fasen, einde fase 4 geschat 2026

Weblink


Over het project

O’Sea bestaat uit 4 fases, gelegen op de kruising tussen de Troonstraat, de Elisabethlaan en de Leopold van Tyghemlaan, op de voormalige Mediacenter-site. Het project is uniek in zijn soort waarbij verschillende woonvormen geïntegreerd worden nl. eengezinswoningen, assistentiewoningen, appartementen, studio’s, winkels en groene ruimtes.

Het project wordt een gastvrij centrum op het kruispunt tussen de stad Oostende en het dorp Mariakerke. O’Sea wil deze twee stedelijke gebieden met elkaar verenigen met haar architectuur en menselijke interactie: een leefruimte waar welzijn, inspiratie en gezelligheid centraal staan.

Om de woonruimte en het comfort van de bewoners zoveel mogelijk te respecteren, realiseert Immobel het project in verschillende fases. Elke bouwfase wordt zorgvuldig bestudeerd en voorbereid, zodat een perfecte integratie in het stedelijke landschap gegarandeerd wordt.

Om het succes van dit project te verzekeren, heeft Immobel ervoor gekozen om samen te werken met CONIX RDMB (Architecten-Urbanisten, Brussel & Antwerpen). Zij hebben O’Sea opgevat als een geïntegreerd totaalconcept en als een bron van functionele verscheidenheid en densiteit. Zo zal het project zonder twijfel bijdragen aan de heropleving van de wijk.

Fasering

De werken worden onderverdeeld in diverse fasen.

Fase 1: O’Sea Charme

  • Opgeleverd + bewoond

Fase 2: O’Sea Beach

  • Stand van zaken: ruwbouwfase
  • Oplevering: najaar 2022

Fase 3: 

  • Stand van zaken: in design
  • Oplevering: 2024

Fase 4: 

  • Stand van zaken: in design
  • Oplevering: 2026

Alle opgegeven data zijn een zo goed mogelijke inschatting en houden geen rekening met eventuele onvoorziene omstandigheden, extreem weerverlet en de algemene conjunctuur.

Werf

Het werftransport wordt maximaal via de Northlaan op eigen terrein voorzien om de overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken.

Participatie buurtbewoners

Voor het indienen van de afzonderlijke fases worden telkens participatiemomenten met de buurtbewoners georganiseerd om de stand van zaken van de werffase (uitvoering + voorziene timing) en de nieuwe fase toe te lichten met aansluitend een overlegmoment om de vragen te beantwoorden.