025. Buitenschoolse kinderopvang in de ontmoetingscentra.

Omschrijving

We onderzoeken waar het infrastructureel mogelijk is om de buitenschoolse kinderopvang te koppelen aan de ontmoetingscentra of scholen, zonder dat de andere activiteiten moeten inboeten.

Status

Gerealiseerd

Update 1 april 2018

De bouw van OC De Ballon zijn volledig afgewerkt en de werking van BKO De Ballon is opgestart op 01/09/2017.