Flexibele trajecten - Arktos West-Vlaanderen vzw

Hoofdthemas

Sommige jongeren doorlopen het secundair onderwijs met hindernissen. Ze komen in de problemen op school. Dat kan soms leiden tot een breuk tussen hen en de school. 
De scholengemeenschappen uit de regio Oostende willen dit voorkomen.
Onderwijsondersteunende initiatieven zijn diverse vormen van flexibele trajecten om jongeren én hun leerkrachten in het gewoon, het buitengewoon en deeltijds secundair onderwijs en in de leertijd te ondersteunen en zo de schooluitval en het vroegtijdig schoolverlaten in het secundair onderwijs tegengaan.

Flexibele trajecten in organisatie van Arktos West-Vlaanderen vzw

Wie?

Arktos biedt zowel preventieve als curatieve flexibele ondersteuning aan en dit op drie niveaus:

  • op niveau van leerlingen/klasgroepen;
  • op niveau van leerkrachten/teams;
  • op niveau van schoolbeleid.

Wat?

Op niveau van leerlingen/klasgroepen
Vanuit een rondetafelgesprek of klassenraad worden de noden van alle betrokkenen uitgeklaard. Samen met alle betrokkenen stippelt Arktos een maatgericht traject uit.

Tijdens de individuele en/of groepstrajecten wordt oplossingsgericht gewerkt aan de hand van een doelgericht plan om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken. De opzet van een traject kan zowel vertrekken vanuit een preventief als curatief kader.

Tijdens de klasgroeptrajecten wordt aandacht gegeven aan het versterken van de groepssfeer, de groepsdynamiek, sociale vaardigheden en het uitbouwen van een constructief klasmanagement.

Na elk traject gebeurt een terugkoppeling op een afsluitende rondetafelgesprek of klassenraad.

Op niveau van leerkrachten/teams
Samen met de directie werkt Arktos een traject op maat uit. Thema’s die bij deze trajecten aan bod kunnen komen, zijn: omgaan met grensoverschrijdend gedrag, proactieve cirkels, specifieke ondersteuning van nieuwe leerkrachten,…

Na elk traject gebeurt een terugkoppeling naar directie.

Op niveau van schoolbeleid
Binnen dit luik staat procesbegeleiding voorop. Samen met de directie en het middenkader stippelt Arktos het traject uit.  Deze ondersteuning kan onder meer bestaan uit een duurzame procesbegeleiding bij het zorgbeleid, ondersteuning bij het uitwerken van een pestactieplan en/of sanctiebeleid, een pedagogische studiedag op maat, vorming gericht op leerbehoeften, enz..

Meer info?

Arktos West-Vlaanderen vzw
Fortstraat 124/bus 4 - 8400 Oostende
059 70 10 14
westvlaanderen@arktos.be
www.arktos.be

Stadhuis
Dienst Onderwijs en Buitenschoolse Kinderopvang
Vindictivelaan 1 - 8400 Oostende
059 25 89 51
geert.saelens@oostende.be
www.oostende.be/onderwijs