026. We stimuleren actief de deelname aan kinderopvang.

Omschrijving

Het Stadsbestuur wil dat zoveel mogelijk kinderen van de kinderopvang gebruik maken en streeft ernaar om iedereen gelijke kansen te geven.

Status

Gerealiseerd

Update 1 april 2018

Brugfiguur, Loket kinderopvang en digitaal platform nog steeds actief.

2 x 66-project gerealiseerd.  Middelen Mispelplein geheroriënteerd naar een subsidiereglement voor het betaalbaar maken van niet IKT plaatsen.  Dit reglement is in voeg gegaan in januari 2018.  D'n Opvang en 't Zeepaardje 2 hebben hierop ingetekend.