Dienst Maatschappelijk Werk

Hoofdthemas

De dienst Maatschappelijk Werk biedt voor de cliënt en zijn mantelzorger volgende hulp- en ondersteuning.

 1. Vraagverheldering
  De maatschappelijk werker biedt ondersteuning bij het oriënteren van hulp- en zorgvragen van cliënten en hun mantelzorgers op basis van vraagverheldering en vraagverduidelijking of leidt de cliënt en zijn mantelzorger naar de georganiseerde thuiszorg toe.  
 2. Zorgbegeleiding
  De maatschappelijk werker biedt de mogelijkheid tot langdurige begeleiding en ondersteuning, waarbij in elke fase van het  zorgtraject een beroep kan gedaan worden op een professionele zorgbegeleider.   Zorgbegeleiding is het volledige pakket van hulpverlening in de thuiszorg. Het proces vertrekt vanuit de situatie van het cliëntsysteem. De maatschappelijk werker is voor de cliënt en eventueel zijn mantelzorger het vaste aanspreekpunt voor informatie en advies in de thuiszorg. Samen met de cliënt en zijn mantelzorger gaat de maatschappelijk werker op weg naar zorg op maat. De maatschappelijk werker helpt zoeken naar een evenwicht tussen wat wenselijk en wat haalbaar is.
 3. Informatie geven en toe leiden naar hulpaanbod bij thuiszorg
  Maatschappelijk werkers informeren over alle mogelijke thuiszorgdiensten, dit op maat van de cliëntsituatie. Indien gewenst kan op de maatschappelijk werker beroep gedaan worden om de hulp ook op te starten. Het kan gaan over: gezinszorg, poetshulp, oppashulp, thuisverpleging, klusjeshulp, ergotherapeutisch advies en begeleiding, personen alarmtoestel, …  
 4. Coördinatie thuiszorg
  Als er verschillende diensten aan huis komen is het soms noodzakelijk onderlinge afspraken te maken. De maatschappelijk werker kan hulp bieden in het afstemmen van de thuiszorg.   Samen met de cliënt en de mantelzorgers wordt gezocht naar de meest passende oplossing.  De maatschappelijk werker kan hiervoor een duidelijk aanspreekpunt zijn. Indien nodig wordt er een overleg georganiseerd met de hulpverleners, de cliënt en de mantelzorgers.  
 5. Financiële tegemoetkomingen
  Door informatie, advies, ondersteuning en bemiddeling stelt de maatschappelijk werker de cliënt en zijn mantelzorger in staat hun rechten maximaal uit te putten en maximaal toegang te hebben tot zorg. De maatschappelijk werker is de wegwijzer naar de gepaste financiële tegemoetkomingen en mogelijke voordelen, en bemiddelt waar nodig.
 6. Zelfzorgvermogen evalueren
  De diensten maatschappelijk werk zijn gemachtigd indicatiesteller voor de toekenning van de mantelzorgpremie van de zorgverzekering en het VAPH.  
 7. Toe leiden naar hulpmiddelen
  Door verwijzing naar de juiste dienst (vb. ergo aan huis, verstrekker, MDT,…) zorgt de maatschappelijk werker ervoor dat cliënt en de mantelzorger over de gepaste hulpmiddelen kunnen beschikken.  
 8. Psychosociale ondersteuning
  De maatschappelijk werker biedt een luisterend oor om het verhaal en de ervaringen van de cliënt en zijn mantelzorger te beluisteren en stil te staan hoe zij omgaan met hun situatie. De maatschappelijk werker zal ook de cliënt en de mantelzorger ondersteunen en bespreken wat er op langere termijn nodig is op maat van de cliëntsituatie.

Contactpunten DMW

CM, Ieperstraat 12, Oostende - zorglijn.westvlaanderen@cm.be - 050 20 76 76 - meer info

Solidaris - Prinses Stefanieplein 19 - Oostende - dmw.wvl@solidaris.be - 056 22 12 26 - Kies jouw regio | solidaris-vlaanderen.be

Liberale Mutualiteit Vindictivelaan 5 - Oostende DMW_4@LMPlus.be  Tel: 050 45 01 00 - meer info

Helan - Alfons Pieterslaan 24 - Oostende - dmw@helan.be - 09 269 85 77

NZVL - Graaf de Smet de Naeyerlaan 11 - 8400 Oostende - dmw@nzvl.be - 053 76 99 71  

VNZ - Nieuwpoortsesteenweg 13 - 8400 Oostende - dmw@vnz.be - 03 491 86 51