Dienst Ondersteuningsplan (DOP)

Onze doelstelling:

De Dienst Ondersteuningsplan probeert via procesbegeleiding stil te staan bij vragen die de zorgvrager en/of zijn netwerk heeft op verschillende levensdomeinen (wonen, werk, vrije tijd, relaties, sociale administratie,...)

Het is de bedoeling om de (specifieke) vraag van de zorgvrager duidelijk te krijgen en na te gaan op welke vlakken er ondersteuning nodig is. Daaruit volgend wordt samen met de zorgvrager en zijn netwerk een persoonlijk ondersteuningsplan opgemaakt met de bedoeling de kwaliteit van leven te verhogen.

Het coördineren en opvolgen van het ondersteuningsplan wordt in eerste instantie in handen gegeven van de zorgvrager. Indien nodig wordt dit doorgegeven aan partners binnen zowel het sociale netwerk als binnen het intersectorale welzijnswerk.

Onze werking:

  • De dienst is erkend door de Vlaamse Overheid en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
  • De dienst is werkzaam over gans de provincie West-Vlaanderen met regionale inzet van medewerkers.
  • Gratis dienstverlening; gemiddeld 12 contacten over maximaal 12 maanden. 

Onze doelgroep(en):

Minder- en meerderjarige personen met (een vermoeden van) een beperking die nog geen opvang en/of begeleiding krijgen van een dienst of een voorziening erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Personen moeten nog niet ingeschreven zijn in het VAPH, maar dienen een attest van een arts of multidisciplinair team voor te leggen omtrent (het vermoeden van) hun beperking.

Kostprijs:

gratis dienstverlening

Contactgegevens:

  • 0490 44 34 04
  • info@dop-wvl.be
  • Sociaal Huis Oostende - Huis Kooy
    Hospitaalstraat 35 - lokaal 0.06
    vrijdag van 9 tot 12.30 uur
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.