Dieren

Hoofdthemas

Je kan niet zomaar overal alle dieren houden. Voor het houden van onder andere roofdieren, hoenders, konijnen, varkens of vee hebt u een vergunning nodig. Voor sommige andere dieren moet je het houden ervan melden.

Voor alle inlichtingen: dienst Stedenbouw, Milieu en Ruimtelijke Planning, 059 25 85 19.