Doelstellingen voor een scholenband: een beknopte handleiding

EEN BEKNOPTE HANDLEIDING door Koen Verschoore

Deze bundel werd samengesteld naar aanleiding van de vraag van het stadsbestuur van Oostende naar de visie van de verschillende scholen rond de relatie met hun partnerschool in Banjul. De bundel heeft helemaal niet de pretentie om volledig te zijn. Het is de bedoeling dat het een bewerkbaar document is dat door de verschillende scholen naar believen kan worden gewijzigd of aangevuld. Het kan wel inspirerend werken en de scholen in staat stellen om een eigen project op te zetten dat dan opnieuw wervend kan werken voor de collega’s uit de andere scholen. De meerwaarde kan er in bestaan dat niet alleen netoverschrijdende initiatieven maar ook de verschillende studiedomeinen BUSO, TSO, ASO en KSO een eigen invulling kunnen geven aan het document. Wij vermoeden dat velen van ons nieuwsgierig zijn hoe de collega’s in de verschillende scholen omgaan met eenzelfde thema’s. Hoe zou een lesonderwerp dat in de ene school in een gewoon lesuur behandeld wordt in een andere school geïntegreerd worden in de lessen PAV bijvoorbeeld? Of kan er een kunstzinnige invulling aan gegeven worden? Kan een thema als slavernij niet behandeld worden vanuit verschillende invalshoeken : moderne vormen van slavernij, muziek, culturele mixen, ..... ?

Ik ben er van overtuigd dat als wij elk vanuit onze eigen ervaring meeschrijven aan deze bundel we een authentiek document hebben met een eigen Oostends karakter.

De initiatieven zijn gebundeld op twee niveau’s en steeds gaand van minder sterk naar zeer sterk. Ook binnen elk deelthema (Visualisatie/Informatie/Educatie en Actie) is er een gradatie van minder sterk naar zeer sterk. We kunnen met de vertegenwoordigers van de scholen of enkele gemotiveerde leerkrachten afspreken hoe en in welke vorm we een definitief tekstdocument kunnen opstellen. Kritiek en opmerkingen kunnen voorlopig naar de Stedenbandcoördinator worden gestuurd.

VOORBEELDEN VAN ACTIEPUNTEN

Niveau 1 : ZICHTBAARHEID VAN HET ENGAGEMENT

o 1.1 Aanbrengen van een gevelplaat of infobord in de ingangsruimte van de school

o 1.2 Link op de schoolwebsite naar de zusterschool in Banjul

o 1.3 Verfraaiing van de schoolgebouwen met Gambiaanse ‘kunst’

o 1.4 Verfraaiing van de leslokalen met Gambiaanse ‘kunst’

o 1.5 Jaarlijkse prijs voor het leerling-engagement rond de scholenband

o 1.6 Tentoonstelling opzetten in de school over Gambia en Banjul

o ....................................................................................

Niveau 2 : INFORMATIE

o 2.1 Infosessie voor alle leerlingen van de school over het project

o ...........................

o ............................

o ............................

o 2.2 Infosessie voor de ouders en/of externen over het project

o ..............................

o ..............................

o .................................

o 2.3 Regelmatige publicatie in het schooltijdschrift over initiatieven rond het project

o 2.4 Aparte werkwinkel Gambia op de Derdewerelddag

o 2.5 Regelmatige update van het schoolleven op de zusterschool door middel van

foto’s en website

o .....................................................................................

Niveau 3 : EDUCATIE

o 3.1 Lesonderwerpen in de verschillende vakken rond Gambia

o Vertaalwedstrijd Gambiaanse gedichten

o Bespreking krantenartikel Gambia Daily Observer

o ...............................................................................

o 3.2 Onderwerp voor een jaarwerk van de zesdes

o 3.3 Uitwisselen van lesonderwerpen en klasactiviteiten (school- en netoverstijgend)

o 3.4 Uitwisselen van lesmaterialen (grensoverstijgend)

o 3.5 Getuigenis over de scholenband tegenover andere maatschappelijke geledingen

o ................................................................

Niveau 4 : ACTIE

o 4.1 Contacten verzorgen tussen de leerlingen van Oostende en de leerlingen van Banjul

o 4.2 Contacten verzorgen tussen de verschillende vakwerkgroepen en hun partners in de

zusterschool

o 4.3 Engagement voor initiatieven rond Noord-Zuidwerking in de eigen stad

o .............................................................................

o ..............................................................................

o ...............................................................................

o 4.4 Activiteiten rond de scholenband op de school organiseren

o ...........................................................................

o .............................................................................

o ...............................................................................

o 4.5 Deelname aan activiteiten door de stad georganiseerd

o Gambiance

o 11-11-11

o Bijwonen voordrachten met internationale thema’s

o 4.6 Oprichten van een fonds waarmee initiatieven in Noord én Zuid kunnen worden

gefinancierd

o 4.7 De kans bieden aan leerlingen en leerkrachten om de partnerschool

te bezoeken

o 4.8 Gezamenlijke reis met leerlingen en leerkrachten van verschillende scholen

o 4.9 Leerlingen en leerkrachten van de partnerschool uitnodigen

o ..............................................................................................

(Wie vult aan ? )JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.