Doorverwijzing en verdere hulp

Heel wat jongeren experimenteren met alcohol en andere drugs. Voor sommigen kan dit tot problemen leiden op school, in relaties, op gezondheidsvlak, enz.

Om vroegtijdig te kunnen ingrijpen vóór de schade te groot wordt, is het belangrijk om eerst een inschatting te kunnen maken van de ernst van het gebruik van de jongere via screening. Hiervoor bestaan er twee interessante screeningsinstrumenten: de SEM-J en de CRAFFT/me-assist.

Wanneer het effectief gaat om gebruik waarbij zich problemen manifesteren, is het belangrijk dat een school weet waar ze met een leerling terecht kan voor persoonlijke ondersteuning of meer intensieve hulpverlening. Hiervoor kan er binnen Oostende beroep gedaan worden op volgende diensten:

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.