028. We bouwen een beleid voor kinderen uit.

Omschrijving

De Stad heeft een duidelijke ambitie uitgesproken: “alle kinderen” mee. Dat is een belangrijk gegeven in de werking van de verschillende diensten die met en voor kinderen werken. We bouwen een goed en breed beleid voor kinderen uit, dat onder meer onderwijs, opvoedingsondersteuning, sportieve kansen, culturele vorming en (binnen)speelruimte omvat.

Status

In uitvoering

Update 1 april 2018

Continuering van de reeds bestaande en in 2015 opgestarte projecten, initiatieven en acties: Speelcompagnie, de Zonnetjes werking, de Tienerwerking, kinderspeeldorpen, Sportkampen, Flankerend Onderwijsbeleid, Kansen voor Kinderen, Kunstkans, Sportkans (met de Wegwijzer als draaischijf), een speel- en sportaanbod voor kinderen met een beperking, Matinée Kadee (op zondag), de Buitenspeeldag, Swimming in the pool junior, Sintfeest (i.s.m. dienst Toerisme), schoolsport voor basis en secundair onderwijs, een diverse jeugdcultuur aanbod (vb. bowlfest, ciné op 't strange, enz.), enz.
Ook het Huis van het Kind speelt in de geformuleerde ambitie een duidelijke rol door als centraal punt te fungeren voor diverse diensten (vb. Kind en Gezin, Wegwijzer,...).
Het rapport Kind Lint werd afgewerkt. In 2016 werd ook een eerste overheidsopdracht (ontwerp en uitvoering) gelanceerd om - verder werkend op het rapport van Kind en Samenleving - dit project te concretiseren. In 2017 werd de eerste fase van het Kind Lint uitgerold en afgewerkt. Een tweede opdracht staat gepland voor 2018.
In 2017 was Oostende Europese sportstad. Dienst Sport heeft i.k.v. Europese sportstad 2017 volgende acties opgenomen voor kleuters en jongeren :
- Kleuters : Multimove
Kleuterkampen
- Jongeren :Olympische Helden
Bovendien werd een sportmarkt georganiseerd met als doel jongeren te stimuleren om aan te sluiten in een sportclub.

In 2017 heeft de Vlaamse overheid gewerkt rond de decretale verankering van deze leeftijdscategorie in het Deeltijds Kunstonderwijs. Het Conservatorium experimenteerde alvast met muziek in de wijken.
Ook i.s.m. met een reeks partner-organisaties zijn er Boerderijkampen, is er een jaarwerking op de Kinderboerderij (vb. bouwwerf, brood bakken,...), met Arktos is er een Kinderwerking en een jongerenwerking in de Nieuwe Stad, met Samen Divers is er een zomerschool, een taalbad en een babbelbox voor de ouders, Habbekrats neemt de jongeren voor hun rekening, Toerisme doet ook een aanbod (vb. Springtij, Winterijs, Sprookjespark,
Kortom: het gaat om een zéér uitgebreid aanbodpakket. Daarnaast ondersteunen jeugd, sport en cultuur ook diverse jeugd-, sport- en cultuurverenigingen voor hun courante werking en is er uiteraard ook een uitgebreid aanbod van indoor en outdoor infrastructuur beschikbaar (vb. openbare speelpleintjes, sportcentra, cultuurcentrum,...).