De erfgoedlening heeft een lage intrestvoet (1 procent in 2017) en kan worden gebruikt voor werken aan beschermd onroerend erfgoed of aan gebouwen opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed.

Welke werken komen in aanmerking?

  • restauratie- of renovatiewerken;
  • werken in functie van gebruik, hergebruik of herbestemming;
  • nieuwbouwingrepen aan of aanleunend aan de erfgoedlocatie;
  • ingrepen om de duurzaamheid en energieprestatie van het erfgoed te verbeteren.

Er zijn twee types erfgoedleningen:


Meer info:

Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen

Jacob van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1.2 bus 92, 8200 Brugge (Sint-Michiels)

050 24 81 50

west-vlaanderen@onroerenderfgoed.be