029. Specifieke leerprogramma's voor kinderen die wat achterop raken of die juist te snel evolueren.

Omschrijving

Het Stadsbestuur werkt verscheidene projecten uit of faciliteert projecten die kinderen en jongeren prikkelen en pedagogisch stimuleren.

Status

In uitvoering

Update 1 april 2018

De projecten Schaken op School, de Techniekacademie, Playing for Success, het antipestprogramma KiVa voor het basisonderwijs en OKIDOO, dat de positieve emotionele ontwikkeling bij kinderen bevordert, worden gecontinueerd en verder uitgerold.
Schaken op School vindt tijdens het lestijdenpakket plaats in de 2de en 3de graad in acht lagere scholen. Aan de editie van de Techniekacademie 2017, die kinderen uit het 5de en 6de leerjaar warm maakt voor een technische loopbaan, namen 42 kinderen deel, waaronder één derde meisjes.
Aan de trajecten Playing for Success, waar kinderen uit het 4de, 5de en 5de leerjaar spelenderwijs reken- en taalopdrachten uitvoeren in de topsportomgeving van KVO en BCO, nemen in het schooljaar 2017-2018 telkenmale15 kinderen deel.
KiVa, een wetenschappelijk onderbouwd antipestprogramma dat ervoor zorgt dat kinderen, leerkrachten en ouders de school als een veilige, aangename en stimulerende omgeving ervaren, wordt in het schooljaar 2017-2018 verder uitgerold in 4 bijkomende basisscholen. Dit brengt het totaal op 9 basisscholen die zich binnenkort KiVa-school mogen noemen.
OKIDOO ten slotte, een mindfulness-programma voor kinderen, vervolgt in 10 Oostendse basisscholen.
In schooljaar 2017-2018 werd het proefproject “Leerkansen bevorderen” gelanceerd. Binnen dit project richten we ons op lagere schoolkinderen die van thuis uit minder leerprikkels en oefenmomenten krijgen. De kinderen kunnen op twee locaties (OLVO Aartshertoginnestraat en GO! Vogelzang) terecht op woensdag- en vrijdagmiddag na de schooltijd voor een zinvolle vrije tijds invulling georganiseerd door Arktos (Local Central genaamd). Deze vormingswerker wordt versterkt met een medewerker van CAR Stappie, gespecialiseerd in logopedie en/of ergotherapie. Dit team krijgt als opdracht om deze kinderen extra oefenmomenten te bieden opdat leerachterstand preventief vermeden kan worden. Binnen dit project is er ook een luik voorzien waarbij leerkrachten extra ondersteund worden in het optimaliseren van een leerklimaat in de klas. Dit gaat pas van start in schooljaar 2018-2019.
De werking Local Central binnen OLVO Aartshertoginnestraat is reeds in werking. Na de paasvakantie start de werking Local Central op de site van GO! Vogelzang.