Erfrechtverklaring

Hoofdthemas

Bij een overlijden worden de bankrekening en het spaarboekje van de overledene geblokkeerd. Om deze gelden vrij te maken is een erfrechtverklaring, attest van erfopvolging of een akte van bekendheid nodig. Sommige diensten (zoals mutualiteit, verzekering, pensioenfonds,....) vragen na het overlijden naar deze verklaring.

Sinds 29 mei 2009 is er in het Burgerlijk Wetboek een wijziging gekomen met betrekking tot het deblokkeren van banktegoeden in het kader van overlijdens. Dit kan enkel op vertoon van:

  • een akte van erfopvolging, opgemaakt door de notaris.
  • een attest van erfopvolging, afgeleverd door kantoor Rechtszekerheid van de FOD FinanciĆ«n.

Sedert de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving zijn "de verklaring van erfrecht" ondertekend door het gemeentebestuur, bij minieme bedragen en de "akte van bekendheid" opgemaakt door de vrederechter niet meer geldig voor de deblokkering van bankrekeningen.

Meer info

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/overlijden

Kantoor Rechtszekerheid Oostende
Vrijhavenstraat 1 
8400 Oostende

02/572 57 57
rzsj.kantoor.oostende@minfin.fed.be 

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.