Facturatie werken in onroerende staat

Artikel 20 van het Koninklijk Besluit nr. 1 van 29 december 1992 bepaalt de regeling waarbij de medecontractant zelf de verschuldigde BTW moet voldoen voor werken in onroerende staat.  Dit geldt voor alle werk in onroerende staat in de zin van art. 19, § 2 van het Wetboek en een aantal aanverwante handelingen bepaald in §2 van artikel 20 van het KB nr.1.

De Fiscus heeft in 2012 beslist dat deze regeling ook geldt voor gedeeltelijke belastingplichtigen.  De Stad Oostende is een gedeeltelijke belastingplichtige en valt dus onder deze regeling.

Concreet betekent dit dat de volgende gegevens op uw factuur voor werken in onroerende staat moeten staan:

  • het BTW-identificatienummer van Stad Oostende: BE 207 436 775
  • de vermelding : “BTW verlegd”
  • de factuur wordt uitgereikt zonder BTW

Facturen die niet hieraan voldoen zullen door de Stad worden geweigerd en teruggestuurd.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.