030. We zetten in op Kansen voor (alle) Kinderen.

Omschrijving

Vanaf 2013 zetten we 200.000 euro per jaar extra in voor Kansen voor Kinderen, tot we jaarlijks 1 miljoen euro extra hebben. Het 'Kansen voor Kinderen'-beleid is een beleid voor alle kinderen, maar kinderarmoede neemt een belangrijke plaats in. Met dit stadsbrede verhaal willen we als lokaal bestuur inzetten op het terugdringen van de gevolgen van de kinderarmoede in de stad en het maximaliseren van de kansen voor alle kinderen -kansarm en kansrijk- in Oostende.

Status

In uitvoering

Update 1 april 2018

Het project Kansen voor Kinderen wordt verder gezet. Het gaat zowel om een samenwerkingsverband met diverse partners (Sociaal Huis, CKG Kapoentje, vzw Samenlevingsopbouw, Samen Divers vzw, De Katrol, Inloopteam De Viertorre…) die inzetten op het ondersteunen van gezinnen, zowel materieel als immaterieel, als om eigen initiatieven (vb. onderwijscheques, Brugfiguren Onderwijs en Kinderopvang…). De bestaande projecten worden verlengd en aangepast op basis van de evaluaties. Nieuw in 2017 en 2018 zijn de projecten Fruit op School, het project Leerkansen bevorderen en de deelname aan het Europese project Proeftuinen Kleuterparticipatie.
In 2018 wordt voornamelijk ingezet op de werking van het Netwerk Huis van het Kind en de communicatie naar de burger over de basisvoorzieningen binnen Huis van het Kind Louisa en Huis van het Kind Edith.