Een voorafgaande vergunning van het College van Burgemeester en Schepenen is vereist voor het plaatsen op het openbaar domein van fietsblokken of -rekken.